International

Neden ver.di mi?

Neden ver.di mi?

Neden ver.di mi?
 
ver.di‘ye üye olmak mantıklıdır, çünkü ...

... sendikalar olmasaydı günümüz dünyası bambaşka olacaktı. Bugünlerde gayet normal olarak saydığımız birçok çalışma ve yaşam koşulunu sendikalar kabul ettirdiler; işte elde ettiğimiz bu koşulları güvence altına alıp geliştirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşabilmek için büyük bir üye sayısına dayanmamız lazım; ve bize siz de lazımsınız!

Toplumumuz, çalışma dünyasındaki meydana gelen değiş- melerden, küreselleşmeden ve demografik değişimden dolayı olağanüstü büyük sosyal, siyasi ve ekonomik görevlerle karşı karşıyadır. Bu durumda hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Kendi çıkarlarımızı ancak güçlü bir dayanışma topluluğu yardımıyla savunabiliriz.

Kısa adı “ver.di” ile tanınan ve yaklaşık 2 milyon üye ör- gütleyen Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (“Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası”) olarak biz, ekonomik ve siyasi alanda her işçi ve büro çalışanının çıkarlarını etkili bir biçimde savunan bir karşı dengeyiz.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için uğraş vermekte, işyerlerinin kapatılmaması için mücadele etmekteyiz. Toplu iş sözleşme görüşmeleri yapmakta, işçi ve kamu personeli temsilciliklerine ve benzeri kurumlarda faaliyet gösteren üyelere danışmanlık hizmeti vermekte ve hem ülkemizde hem uluslararası çapta siyasi lobicilik yürütmekteyiz. Ayrıca emeklilik politikası, sağlık sistemi, sosyal ve eğitim sistemleri v.b. tüm toplumu ilgilendiren konular hakkında da faaliyet göstermekteyiz.

VER.DI İLE GÜÇLÜ OLMAK – SİZİNLE İLE GÜÇLÜ OLMAK
Siz de varın! ver.di‘ye üye olmak, birçok nedenlerden mantıklıdır:

DAYANIŞMA VE ADALET


HERKES İÇİN BİR TEK
SENDİKA
Çünkü gücümüz, tek birlikten
doğar! Üyelerimizin çıkar-
larını aynı çatı altında bir araya
getiren birlikteliğimiz, her birimize de güç verir. Beraberliğimiz, çeşitliliğimizden doğar. Meslek derneklerinin aksine, bir tek meslekten değil, çok farklı mesleklerden insanları bir iş kolu çatısı altında birleştiriyoruz. Gruplaşma bencilliğine karşı dayanışma gösterip, ortak amaçlar için ortak çaba göstermekteyiz.


HERKESTEN ADİL AİDAT
Çok parası olan üyelerden yüksek, az parası olan üyeler- den düşük aidat alınır. Üyelerimiz, normalde aldıkları brüt gelirlerinden yüzde birini verip, sendikamızın güçlülüğünü sağlarlar. İş görmeyen üyelerin aidatı daha düşüktür. Not: aidatlarınızı vergiden düşebilirsiniz.


TOPLUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ GEREKİR
ver.di, siyasi alanda birçok önemli talepler için ısrarlı uğraş verir: çalışma hakkı, iyi çalışma ve meslek öğrenme koşulları, adil ücret, eşit işe eşit ücret, kabul edilebilir asgari ücret, hem iş hem aile hayatını beraber yürütme olanakları, adalet sağlayan toplumsal ortam, dayanışmalı sağlık politikası v.s.

İŞYERİNDE HAKLARIMIZI SAVUNMAMIZ GEREKİR
ver.di, işyerindeki temel haklar için uğraş verir: yönetime katılma, eşitlik ve takdir. ver.di, hem işyerinde etkili bir biçimde çıkar ve hak savunmak isteyen gençlik temsilciliklerine ve işçi ve kamu personeli temsilciliklerine hem de kendi işverenle veya kendisine sipariş veren bir firma ile anlaşmazlığın çıktığı her üyemize destek ve danışmanlık verır.

ÇALIŞANLARIN ÇIKAR VE HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN DÜNYA ÇAPINDA DA UĞRAŞ VERİYORUZ

ver.di görevlileri, uluslararası düzeyde de çalışma koşullarının iyileştirilmesi için uğraş veriyorlar. Kimse emekçileri birbirlerine karşı kullanamasın diye.

VER.DI‘NIN FAALİYETLERİNE HERKES KATKIDA BULUNABİLİR

ver.di, demokratik bir örgüttür. Örgütümüzün yönünü be- lirlemek isteyen her üye, kendi yetenek ve bilgisiyle katkıda bulunabilir. Bunun için üye toplantılarımız, toplu sözleşme komisyonlarımız ve işyeri gruplarımız vardır. ver.di üyeleri, işçi ve kamu personeli temsilciliklerinde sendikayla ve bağlı oldukları şube sekreterleriyle beraber işletmede çıkan sorunların ve benzeri meselelerin halledilmesi için faaliyet göstermektedirler. Ayrıca sağlık ve emeklilik sigortalarının, Mesleki Kaza Sigorta Kurumu’nun (“Berufsgenossenschaft”) ve mali telif hakları değerlendirme kuruluşlarının (“Verwertungsgesellschaften”) özyönetimindeki denetleme kurullarında da üyelerimizin çıkarlarını bilgi ve yetenekleriyle savunabilen temsilcilerimiz vardır.